Utorak, 17 Studeni 2020 13:50

Sudjelujte u istraživanju o problemima i potrebama mladih

Grad Ludbreg provodi projekt „Lokalni program za mlade Grada Ludbrega“ kojeg sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Aktivnosti koje se provode po projektu su izrada višegodišnjeg programa za mlade i akcijskog plana djelovanja, organizacija i provedba neformalne edukacije za mlade te provedba istraživanja o problemima i potrebama mladih.

Istraživanje o problemima i potrebama mladih provodit će se u okviru ankete za mlade od 11 do 30 godina, stoga iz Grada Ludbrega mole mlade da ispune anketu na poveznici.

Rezultati potreba i problema mladih s ludbreškog područja bit će objavljeni kao sadržajni dio Programa za mlade Grada Ludbrega, koji će biti izrađen do kraja 2020. godine.