Srijeda, 14 Travanj 2021 06:52

Malac Genijalac korisnik poduzetničkog fonda Grada Varaždina

Grad Varaždin je kroz različite oblike pomogao razvoj malih poduzetnika i malih poduzeća. Jedan od njih je i poduzetnički fond koji je između ostalog koristila i tvrtka AVO LOGIKON d.o.o. za program Malac genijalac.

Radi se o školi koja trenutno provodi dva programa Numicon i program mentalne aritmetike, a upisano je skoro 200 djece.

Numicon je didaktičko-matematički sustav za djecu od 3 do 6 godina gdje koriste Montessori materijale, uče kroz dodir, igru, slike te im program pomaže u shvaćanju samog pojma broja gdje ništa nije naučeno napamet niti je apstraktno već je nešto smisleno i logično. Na taj način se upoznaju s matematičkim jezikom i razvijanju mentalnih slika. Rade u malim grupama do šestero polaznika iste dobi, a program traje godinu dana.