Srijeda, 12 Svi 2021 07:51

Nina Begičević Ređep drugi put izabrana za dekanicu Fakulteta organizacije i informatike

Na Fakultetu organizacije i informatike 6. svibnja održani su izbori za novog dekana(icu).

Bez protukandidata, a nakon provedenog izbora, na mjesto dekana drugi put izabrana je prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep. Od 76 članova Fakultetskog vijeća, 70 članova pristupilo je glasovanju, a na poziciju dekanice izabrana je s ukupno 69 glasova članova Fakultetskog vijeća (profesora, docenata, predstavnika asistenata, predstavnika službi, predstavnika studenata).