Subota, 25 Srpanj 2020 07:42

Usvojena ovogodišnja lista deficitarnih zanimanja Grada Varaždina

Na posljednjoj sjednici varaždinskog Gradskog vijeća usvojena je, između ostalog, i Lista deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za školsku/akademsku godinu 2020./2021. Listu deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina donosi Gradsko vijeće jednom godišnje prije raspisivanja natječaja za dodjelu stipendija, a sukladno Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prihvaćena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima. Izmjenama se uređuju pitanja koja su se u praksi, tj. provedbi Odluke, pokazala spornima. Sukladno izmjenama, u budućim će se natječajima u obzir uzimati prosjek ocjena svih prethodnih razreda srednje škole/godina studija, način podnošenja prijave bit će elektroničkim putem, naveden je način bodovanja pojedinih kriterija (uspjeh u školovanju, mjesečni prihod po članu kućanstva i postignuti izvannastavni rezultati) te je propisano što korisnik stipendije treba dostaviti za nastavak stipendiranja.

Kad je riječ o deficitarnim zanimanjima srednjoškolskog obrazovanja u dvogodišnjem ili trogodišnjem srednjoškolskom obrazovnom programu to su sljedeća zanimanja:

armirač/armiračica,

fasader/fasaderka, 

zavarivač/zavarivačica, 

krojač/krojačica,

tesar/tesarica, 

zidar/zidarka, 

limar/limarica,

elektroinstalater/elektroinstalaterka, 

vozač/vozačica motornog vozila, 

bravar/bravarica, 

instalater/instalaterka kućnih instalacija, 

rukovatelj/rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima, 

keramičar-oblagač/keramičarka-oblagačica, 

autolakirer/autolakirerica, 

automehatroničar/automehatroničarka,

kuhar/kuharica, 

soboslikar ličilac/soboslikarica ličiteljica, 

konobar/konobarica, 

mesar/mesarica, 

autolimar/autolimarica, 

monter/monterka suhe gradnje, 

stolar/stolarica, 

pekar/pekarica, 

obućar/obućarka, 

galanterist/galanteristica, 

strojobravar/strojobravarica, 

dimnjačar/dimnjačarka, 

prodavač/prodavačica,

grafičar/grafičarka tiska, 

slastičar/slastičarka i tapetar/tapetarka.

U četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovnom programu na listi je samo jedno zvanje, a to je elektrotehničar/elektrotehničarka, dok su na listi deficitarnih studijskih obrazovnih programa sljedeća područja: medicina, elektrotehnika, matematika, logopedija, farmacija, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, strojarstvo, građevinarstvo, engleski jezik, njemački jezik i fizika.