Ponedjeljak, 26 Listopad 2020 08:34

U Papui Novoj Gvineji se govori 12% svjetskih jezika

Papua nova Gvineja broji 6.5 milijuna stanovnika od kojih njih 1000 govori više od 800 svjetskih jezika.