Srijeda, 17 Ožujak 2021 10:23

Projekti za očuvanje područja rijeke Drave

Ove godine na Svjetski dan vlažnih staništa, 2. veljače, obilježava se 50. godišnjica potpisivanja Ramsarske konvencije čiji je cilj očuvanje vlažnih (močvarnih) staništa.

Močvarna su staništa bogat izvor biološke i krajobrazne raznolikosti, uz njih je vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja, imaju pozitivan učinak u kontroliranju poplava i pročišćavanju vode i najveći su izvor slatke vode na Zemlji. U Hrvatskoj su močvarna staništa najvećim dijelom vezana uz rijeke i njihova ušća, a uključuju poplavne šume, poplavne livade, rukavce, mrtvice i slično.

Javna ustanova Priroda Varaždinske županije provodi projekt LifelineMDD i projekt Riverside čija je ukupna vrijednost oko 2,5 milijuna kuna. Krajnji cilj oba projekta je očuvanje područja rijeke Drave, u sklopu čega će se provesti veći broj istraživanja vrsta i staništa, obučit će se treneri za provođenje „Riječne škole“, nabavit će se veći broj opreme koja će se u tu svrhu koristiti, te će se izraditi multimedijska aplikacija o prirodnim vrijednostima Dravske park-šume. U sklopu projekta LifelineMDD je već tiskana edukativna slikovnica Ptičja posla koja je namijenjena djeci osnovnoškolskog uzrasta.

Kako ističu iz Javne ustanove, na području Varaždinske županije rijeka Drava predstavlja jedan od posljednjih doprirodnih tokova nizinskih rijeka u srednjoj Europi i osim što je izvor slatke vode, sa svojim vlažnim staništima dom je brojnim ugroženim biljnim i životinjskim vrstama. Radi očuvanja krajobrazne i biološke raznolikosti i kvalitete vode, važno je i dalje čuvati rijeku Dravu od različitih zagađenja i primjerenim ponašanjem svakog pojedinca doprinositi suživotu s biljnim i životinjskim svijetom.

Ovogodišnja je tema Svjetskog dana vlažnih staništa na globalnoj razini „Vlažna staništa i voda“ koja ističe vlažna (močvarna) područja kao izvor slatke vode i potiče akcije njihova obnavljanja i zaustavljanja njihova gubitka. Vlažna su staništa od iznimne važnosti za vodu: skupljaju i skladište kišnicu i pune podzemne vodonosnike, reguliraju kvantitetu i opskrbu vodom otpuštanjem optimalne količine vode u pravo vrijeme i na pravo mjesto te poboljšavaju kvalitetu vode tako što uklanjaju i apsorbiraju zagađivače.