Ponedjeljak, 22 Ožujak 2021 09:58

Atlantic Grupa u Poduzetničkoj zoni Kneginec kupila zemljište od 41.000 kvadrata

Na sjednici Općinskog vijeća općine Gornji Kneginec u četvrtak, 18. ožujka, prihvaćene su izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća koje se prvenstveno odnose na prilagodbu izmijenjenim zakonskim odredbama.

Naime, izmjenama zakona brisan je položaj zamjenika općinskog načelnika, uređeno je pitanje sazivanja konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća te održavanje sjednica elektroničkim putem u slučaju nastupanja posebnih okolnosti.

Vijećnici su prihvatili Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2020. godinu, a sukladno već ranije osiguranim sredstvima u Općinskom proračunu, odobrili su i isplatu donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Varaždinbreg u iznosu od 200.000 kuna za potrebe rekonstrukcije i adaptacije objekta Vatrogasnog doma DVD-a Varaždinbreg.

Načelnik Goran Kaniški predložio je Općinskom vijeću da odobri kapitalnu pomoć Županijskoj upravi za ceste Varaždinske županije u iznosu do 437.500 kuna za radove na proširenju ceste, rješenju odvodnje i izgradnje nogostupa na ŽC 2250 na području Varaždin Brega, Banjščina, što je Vijeće i učinilo. Općinsko vijeće ovlastilo je načelnika da sa Županijskom upravom za ceste sklopi sporazum za navedene radove odmah po završetku postupka javne nabave. Sporazumom će se Općina Gornji Kneginec obvezati financirati radove s 25 posto, maksimalno do 437.000 kuna, dok će preostalih 75 posto financirati Županijska uprava za ceste, budući da je riječ o županijskoj cesti. 

Općinski vijećnici raspravili su i odluku o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni. Temeljem raspisanog javnog natječaja za prodaju nekretnina koje predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište u Poduzetničkoj zoni Kneginec, na natječaj je pristigla ponuda za kupnju 41.000 kvadratnih metara zemljišta.

- Povjerenstvo za provedbu natječaja je razmotrilo pristiglu ponudu ponuditelja iz grupacije Atlantic Grupa d.d., te je utvrđeno da zadovoljavaju sve uvjete iz natječaja, stoga je Povjerenstvo predložilo Općinskom vijeću prodaju nekretnina. Općinski vijećnici su također prihvatili ponudu te je općinskom načelniku odobreno sklapanje potrebnih ugovora. Atlantic Grupa zemljište je otkupila za obavljanje svojih poslovnih djelatnosti te će pravovremeno obavijestiti javnost o svojim daljnjim poslovnim aktivnostima na području Poduzetničke zone Kneginec - napominju iz Općine Gornji Kneginec.

Budući da je završila izgradnja zgrade Vatrogasnog centra u Gornjem Knegincu, Općinsko vijeće donijelo je Odluku o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine DVD-u Kneginec Gornji kojom je uređeno pitanje djelatnosti koja će se obavljati u prostoru, podmirivanje troškova održavanja, režijskih troškova, uvjete davanja prostora na privremeno korištenje od strane trećih osoba i slično.

Općinski vijećnici na kraju sjednice odobrili su i sklapanje ugovora za izvođenje radova na uređenju parkirališta u Kolodvorskoj ulici u Turčinu, nasuprot ambulante. Ugovor će se temeljem provedenog postupka jednostavne nabave potpisati s tvrtkom Mihatrans, a cijena radova iznosit će 68.308 kuna bez PDV-a.

Izvor: https://www.varazdinske-vijesti.hr/